Cennik

Nasza Kancelaria oferuje elastyczne podejście do wyceny usług, by dostosować się do Twoich potrzeb i możliwości finansowych. Wspólnie z klientem ustalamy optymalny model wyceny, aby zapewnić przejrzystość świadczonych usług.

Porada prawna

300 zł netto (369 zł brutto). W przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia, kwota uiszczona podczas porady prawnej jest zaliczana na wynagrodzenie ustalone z klientem i odejmowana od ustalonej stawki.

Rozliczanie spraw na podstawie stawki godzinowej

Klient uiszcza wynagrodzenie w oparciu o ilość przepracowanych godzin. Jest to elastyczny model, który pozwala na dokładne odzwierciedlenie nakładu pracy i czasu poświęconego na daną sprawę. W takim przypadku, Kancelaria i klient uzgadniają stawkę godzinową (stawka może być różna w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, co do zasady jest to kwota 300 zł netto za godzinę pracy). Na początku współpracy podajemy szacunkową kalkulację czasu i kosztów potrzebnych do rozwiązania danej sprawy, co pozwala klientowi na lepsze zrozumienie oczekiwanych kosztów.

Model ryczałtowy

Może obejmować poszczególne etapy lub całą sprawę. W przypadku ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia Klient już na początku sprawy dokładnie zna wysokość honorarium za dany etap sprawy. Wysokość honorarium zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu czasu pracy.

Success fee

Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej, które obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz tzw. „success fee” (prowizję od sukcesu), to model wyceny, w którym Klient uiszcza pewną ustaloną z góry opłatę za prowadzenie sprawy oraz dodatkową prowizję w przypadku osiągnięcia określonego sukcesu, np. wygranej w sporze lub uzyskania odszkodowania. Zaletą takiego sposobu ustalenia wynagrodzenia jest niższy koszt początkowy oraz uiszczenie drugiej części wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy.

Scroll to Top