Specjalizacje

Prawo cywilne

W naszej Kancelarii Adwokackiej jesteśmy gotowi służyć Ci profesjonalną pomocą w rozwiązywaniu różnorodnych spraw cywilnych poprzez reprezentację w procesach sądowych.

Nasza oferta obejmuje:

 • kompleksową analizę problemu prawnego i opracowanie najlepszej strategii jego rozwiązania,
 • reprezentację w rozmowach ugodowych oraz w postępowaniu przed sądem,
 • pomagamy w dochodzeniu swoich praw w przypadkach, gdy druga strona nie wywiązuje się z umów lub jej działania naruszają Twoje interesy,
 • reprezentujemy klientów w sporach związanych z różnego rodzaju umowami, w tym: umowami sprzedaży, najmu, pożyczki, dotyczących nieruchomości, własności intelektualnej, dziedziczenia, windykacji długów, leasingu, umów handlowych i innych kwestii związanych z majątkiem,
 • zajmujemy się sprawami związanymi ze sporami odnośnie nieruchomości: zniesieniem współwłasności, sporami sąsiedzkimi,
 • w zależności od tego, czego oczekuje klient, prowadzimy sprawy na poszczególnym etapie lub całościowo (od wezwania do zapłaty, aż do egzekucji).

Nasza wiedza prawnicza, doświadczenie w procesach sądowych oraz zaangażowanie w reprezentację klienta pozwalają nam skutecznie działać w Twoim interesie. Dążymy do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć, zapewniając Ci wsparcie na każdym etapie postępowania. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły swojej sprawy i umówić się na konsultację. Jesteśmy tu, by pomóc Ci w skutecznym prowadzeniu spraw w zakresie prawa cywilnego.

Odszkodowania i błędy medyczne

Świadczymy wszechstronne i profesjonalne usługi w zakresie roszczeń o odszkodowanie oraz roszczeń związanych z błędami medycznymi. Nasza specjalizacja obejmuje obsługę zarówno osób, które domagają się odszkodowania, jak i tych, które wyrządziły szkodę. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej reprezentacji prawnej i osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Nasza oferta w zakresie roszczeń o odszkodowanie i błędy medyczne obejmuje:

 • Doradztwo i analiza sytuacji: Zapewniamy kompleksową analizę sytuacji prawnej, ocenę szans oraz ryzyk związanych z roszczeniem o odszkodowanie lub obroną przed roszczeniami. Wspólnie z klientem ustalamy optymalną strategię postępowania.
 • Negocjacje i mediacje: Działamy w duchu współpracy i dążenia do rozwiązań pozasądowych. W przypadku roszczeń o odszkodowanie oraz sporów związanych z błędami medycznymi podejmujemy starania o osiągnięcie porozumienia poprzez negocjacje lub mediacje.
 • Reprezentacja przed sądem: W razie konieczności reprezentujemy naszych klientów
  w procesach sądowych związanych z roszczeniami o odszkodowanie lub błędami medycznymi.
 • Obrona przed roszczeniami: Jeśli nasz klient jest oskarżony o wyrządzenie szkody lub błąd medyczny, zapewniamy profesjonalną reprezentację, starając się udowodnić brak winy, brak związku przyczynowo-skutkowego lub minimalizację odpowiedzialności;
 • Zbieranie dowodów: Wspieramy naszych klientów w gromadzeniu niezbędnych dowodów, dokumentów i ekspertyz mających wpływ na sprawę, aby skutecznie poprzeć nasze argumenty przed sądem lub w negocjacjach.

Nasza wiedza prawnicza oraz doświadczenie w reprezentacji w sprawach o odszkodowanie i błędy medyczne pozwalają nam zapewnić naszym klientom pewność siebie i skuteczne działanie. Dążymy do zapewnienia sprawiedliwego zadośćuczynienia lub skutecznej obrony, zawsze kierując się interesami naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w roszczeniach o odszkodowanie lub błędach medycznych, niezależnie od tego, czy jesteś osobą dochodzącą roszczenia czy potencjalnie odpowiedzialną, jesteśmy tu, by Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i podjąć odpowiednie kroki prawne.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka – Twoje bezpieczne oparcie w świecie prawa karnego

Witamy w Kancelarii Adwokackiej, miejscu, gdzie twoje prawa są naszym priorytetem. Specjalizujemy się w prawie karnym i oferujemy kompleksową pomoc prawną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z postępowaniem karnym. Nasza doświadczona i zaangażowana drużyna adwokatów skupia się na zapewnieniu skutecznej obrony oraz ochronie praw naszych klientów na każdym etapie procesu prawnego.

Nasze Usługi:

1. Pomoc prawna dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych: Rozumiemy, że zatrzymanie lub tymczasowy areszt to momenty ogromnego stresu. Nasza kancelaria oferuje wsparcie prawnika już od pierwszych chwil, zapewniając rzetelną analizę sytuacji oraz zapewnienie ochrony Twoich praw.

2. Obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego: Nasi doświadczeni adwokaci specjalizujący się w prawie karnym gwarantują solidną i profesjonalną obronę na etapie postępowania przygotowawczego. Dokładnie analizujemy dowody i kierujemy nasze działania w celu osiągnięcia najlepszego wyniku dla naszych klientów.

3. Negocjacje z prokuratorem w ramach konsensualnego zakończenia postępowania karnego: Niezależnie od okoliczności, często istnieje możliwość osiągnięcia konsensualnego rozwiązania sprawy. Nasza kancelaria umiejętnie prowadzi negocjacje z prokuratorem, starając się osiągnąć jak najlepsze warunki kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego albo umorzenia postępowania.

4. Obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego: Nasza drużyna adwokatów posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych. Z determinacją i wiedzą reprezentujemy naszych klientów przed sądem, zapewniając im solidną i skuteczną obronę.

5. Obrona w postępowaniu wykonawczym – sporządzanie wniosków dotyczących karay lub środków karnych: Nasza pomoc nie kończy się na wyroku sądowym. Świadczymy także wsparcie w trakcie postępowania wykonawczego, przygotowując wnioski dotyczące kar lub środków karnych, aby zapewnić naszym klientom sprawiedliwe i zgodne z prawem traktowanie.

Dlaczego Warto Wybrać Naszą Kancelarię?

 • Doświadczenie: Nasza ekipa adwokatów posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa karnego, co pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów w różnorodnych sytuacjach.
 • Dedykacja: Każda sprawa jest dla nas ważna. Dedykujemy nasz czas, wiedzę i umiejętności, aby zapewnić naszym klientom najlepszą możliwą obronę.
 • Spersonalizowane Podejście: Rozumiemy, że każda sprawa jest unikalna. Nasze podejście jest spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów klienta.
 • Etyka: Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi, dbając o zaufanie naszych klientów oraz integralność procesu prawnego.

W Kancelarii Adwokackiej wiemy, że prawo karne może być skomplikowane i stresujące. Dlatego jesteśmy tu, aby Cię wesprzeć, zapewniając profesjonalną, skuteczną i rzetelną pomoc prawną. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zacząć budować solidną obronę swoich praw.

Rozwody i podział majątku
 • Rozwody i separacje: pomagamy w procesie rozwodowym, począwszy od konsultacji i analizy sytuacji, aż po przygotowanie dokumentów i reprezentację przed sądem. Dbamy o osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków dla naszych klientów;
 • Podział majątku: doradzamy w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków w przypadku rozwodu lub separacji, zarówno w zakresie rozmów ugodowych, jak i współpracy z kancelarią notarialną albo – w przypadku sporu pomiędzy stronami – zapewniamy opracowanie najlepszej dla klienta strategii oraz reprezentację przed sądem
Prawo rodzinne

Nasze usługi w zakresie prawa rodzinnego obejmują:

 • Sprawy alimentacyjne: Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących ustalania i egzekwowania alimentów, dążąc do zabezpieczenia interesu klienta;
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka: pomagamy w rozstrzygnięciu, które miejsce zamieszkania będzie najlepsze dla dobra dziecka, uwzględniając jego potrzeby i interesy oraz interesy klienta;
 • Ustalanie władzy rodzicielskiej: Pomagamy w określeniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka w przypadku rozwodu lub separacji,
 • Opieka nad dzieckiem: reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem, dążąc do osiągnięcia stabilnych i korzystnych rozwiązań;
 • Ustalanie kontaktów: Doradzamy i reprezentujemy w kwestiach regulacji kontaktów między dzieckiem a rodzicem, uwzględniając indywidualny charakter każdej sprawy oraz zarówno dobro dziecka, jak i potrzeby rodziców i ich możliwości wykonywania kontaktów;
 • Regulacje majątkowe między małżonkami: Doradzamy i reprezentujemy w sporządzeniu umów majątkowych przed i w trakcie małżeństwa, chroniąc interesy naszych klientów.
 • Problemy związane z przemocą domową: Oferujemy wsparcie w sprawach związanych z przemocą w rodzinie, pomagając w uzyskaniu nakazów ochronnych i podejmowaniu kroków w kierunku bezpieczeństwa.

Naszym celem jest zapewnienie Ci spokoju, profesjonalizmu oraz wsparcia w trudnych momentach. Rozumiemy, że każda sytuacja jest unikalna, dlatego podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie. Wszystkie nasze działania skierowane są ku dobru dziecka i zrozumieniu potrzeb naszych klientów. Skontaktuj się z nami, by omówić swoją sytuację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w sprawach związanych z prawem rodzinnym.

Prawo spadkowe

Rzetelne przewodnictwo przez labirynt spadkowych kwestii w Kancelarii Adwokackiej

W naszej renomowanej Kancelarii Adwokackiej rozumiemy, że kwestie związane ze spadkiem mogą być zawiłe i emocjonalnie obciążające. Nasz zespół doświadczonych adwokatów specjalizuje się w dziedzinie prawa spadkowego i oferuje wszechstronną pomoc prawną, aby zapewnić Ci klarowność i bezpieczeństwo w tych niełatwych czasach.

Nasze Usługi:

1. Stwierdzenie nabycia spadku: Prowadzimy procesy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, zapewniając kompleksową analizę dokumentów i procedur niezbędnych do formalnego przejęcia spadku.

2. Przyjęcie i odrzucenie spadku, również za małoletniego: Działamy na rzecz osób pełnoletnich i małoletnich, pomagając w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nasza kancelaria dba o przestrzeganie prawnie ustalonych ram w przypadku działań podejmowanych przez osoby małoletnie.

3. Dział spadku: Nasza wiedza w dziedzinie prawa spadkowego pozwala na skuteczne prowadzenie procesów związanych z podziałem dziedzictwa, dbając o zrozumiałe i sprawiedliwe rozwiązania dla wszystkich stron.

4. Odpowiedzialność za długi spadkowe: Pomagamy spadkobiercom w zrozumieniu ich odpowiedzialności za długi spadkowe oraz reprezentujemy ich interesy w dochodzeniu lub negocjacjach w tej kwestii.

5. Zachowek: Działamy na rzecz klientów domagających się zapłaty zachowku, bądź klientów zobowiązanych do ich zapłaty. Często są to sprawy wymagające zgromadzenia licznych dowodów, w tym np. opinii biegłych specjalistów w zakresie wyceny nieruchomości i ruchomości.

6. Niegodność dziedziczenia: Nasza kancelaria doradza w przypadkach, w których istnieją przesłanki do stwierdzenia niegodności dziedziczenia, chroniąc prawo do spadku spadkobierców uprawnionych.

7. Pomoc przy sporządzeniu testamentu: Oferujemy profesjonalną pomoc przy sporządzaniu testamentów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z prawem przekazanie spadku.

8. Nieważność testamentu: W przypadkach wątpliwości co do ważności testamentu, nasz zespół adwokatów analizuje sytuację i działa w obronie interesów klienta, podejmując odpowiednie kroki prawne.

9. Roszczenia z tytułu zapisów i poleceń: Nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń związanych z zapisami i poleceniami zawartymi w testamencie, gwarantując, że prawa dziedziców są skutecznie bronione.

W Kancelarii Adwokackiej łączymy dogłębną wiedzę prawniczą z empatią w obszarze prawa spadkowego. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom klarownego i pewnego prowadzenia działań w związku ze spadkiem. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby uzyskać wsparcie adwokatów, którzy zrozumieją Twoje potrzeby i zabezpieczą Twoje dziedzictwo.

Spory pomiędzy przedsiębiorcami

Kancelaria Adwokacka – Rozwiązywanie sporów przedsiębiorców

Poszukujesz profesjonalnego partnera w obszarze prawnym, który zrozumie unikalne wyzwania biznesowe i skutecznie będzie Cię reprezentować w sporach przedsiębiorców? Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze sporów między przedsiębiorcami oraz kompleksowych usługach prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Nasz doświadczony zespół adwokatów doskonale rozumie, że spory gospodarcze mogą znacząco wpłynąć na Twój biznes. Dlatego oferujemy szeroki zakres usług, aby zapewnić Ci skuteczną i zrównoważoną ochronę praw oraz interesów w każdej fazie sporu. Nasza specjalizacja obejmuje:

1. Sprawy o zapłatę przed Wydziałami Gospodarczymi i Cywilnymi: Nasi adwokaci posiadają dogłębną wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach o zapłatę przed sądami gospodarczymi oraz cywilnymi. Pomagamy zarówno w dochodzeniu roszczeń, jak i w obronie przed nieuzasadnionymi żądaniami płatności.

2. Ugody pomiędzy przedsiębiorcami: Rozwiązania pozasądowe często stanowią efektywny sposób na zakończenie sporów w sposób kompromisowy. Nasza kancelaria specjalizuje się w negocjowaniu i przygotowywaniu ugód pomiędzy przedsiębiorcami, dążąc do osiągnięcia korzystnych i zrównoważonych porozumień. Istnieje możliwość zawarcia ugody na każdym etapie postępowania, również po wytoczeniu powództwa sądowego.

3. Windykacja należności przedsiębiorców: Skuteczna windykacja należności może mieć kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej Twojej firmy. Działamy energicznie, aby odzyskać Twoje pieniądze, korzystając z szerokiego wachlarza środków prawnych i negocjacyjnych.

4. Opiniowanie umów pomiędzy przedsiębiorcami: Zabezpieczając interesy Twojej firmy, oferujemy usługi opiniowania umów handlowych, kontraktów i porozumień pomiędzy przedsiębiorcami. Nasza wiedza prawnicza pozwoli Ci zminimalizować ryzyko oraz wypracować korzystne warunki współpracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej Kancelarii Adwokackiej?

 • Doświadczenie: Nasz zespół to doświadczeni adwokaci specjalizujący się w prawie gospodarczym i sporach między przedsiębiorcami.
 • Indywidualne Podejście: Dostosowujemy strategię do unikalnych potrzeb każdego klienta, dążąc do osiągnięcia optymalnych rezultatów.
 • Skuteczność: Nasze liczne sukcesy w reprezentowaniu klientów świadczą o wysokiej skuteczności naszych działań.
 • Rzetelność: Transparentność, rzetelność i profesjonalizm to nasze podstawowe wartości.

Jeśli szukasz zaufanej Kancelarii Adwokackiej, która pomoże Ci w skutecznym rozwiązywaniu sporów przedsiębiorców, skontaktuj się z nami już dziś.

Scroll to Top